Internet

Tự Học Excel | Bài 9: Dấu Chấm Và Dấu Phẩy Trong ExcelViệc định dạng dấu chấm hay dấu phẩy để phân tách phần thập phân và hàng nghìn sẽ dẫn đến những thay đổi về cú pháp và cách thức nhập liệu. Nếu sử dụng không đúng sẽ dẫn đến sai lệch trong tính toán.
Video này sẽ giúp bạn hiểu và biết cách cài đặt sử dụng dấu chấm hay phẩy trong Excel.
=============================================================

Tag: đổi dấu chấm trong excel, tự học excel, dinhdangso, daucham, dauphay

Xem thêm: https://blogcôngnghệ.vn/category/internet

Nguồn: https://blogcôngnghệ.vn

Post Comment