Công Nghệ

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3 ra mắt: Cập nhật dòng ứng dụng

Đúng ba tháng sau bản phát hành beta của Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3, nhóm Red Hat hiện đã công bố phiên bản ổn định mới của nền tảng RHEL 8 được gọi là RHEL 8.3.

Bản phát hành ổn định mới nhất nhằm mục đích mang lại sự ổn định hơn với sự đổi mới trên nền tảng đám mây bằng cách giới thiệu các cấu hình bảo mật mới, khả năng hiệu suất nâng cao và các công cụ vùng chứa cập nhật.

Có gì mới trong Red Hat Enterprise Linux 8.3?

Để làm cho nền tảng Linux dễ dàng quản lý, có thể cấu hình và tự động hóa, RHEL 8.3 đã mở rộng thêm các Vai trò Hệ thống Red Hat. Nó đã giới thiệu các vai trò hệ thống mới như cài đặt hạt nhân, cài đặt nhật ký, SAP HANA, SAP NetWeaver và quản lý.

Ngoài ra, phiên bản 8.3 cũng đã bổ sung các cấu hình Giao thức Tự động hóa Nội dung Bảo mật (SCAP) mới để cấu hình hệ thống Red Hat Enterprise Linux hiệu quả hơn dựa trên các tiêu chuẩn và thực tiễn bảo mật tốt nhất.

Một bản cập nhật quan trọng khác đang được đưa vào kho lưu trữ Dòng ứng dụng (AppStream), nơi chứa các khung nhà phát triển, cơ sở dữ liệu, công cụ vùng chứa và các tài nguyên khác.

Với RHEL 8.3, bạn sẽ nhận được các công cụ sau với phiên bản mới nhất của chúng:

  • Git 2,26
  • Nginx 1.18
  • Node.js 14
  • Perl 5,30
  • PHP 7.4
  • Ruby 2.7

Đi xa hơn, v8.3 cũng bao gồm các hình ảnh vùng chứa được cập nhật cho Buildah và Skopeo cùng với Podman 2.0 để quản lý vùng chứa và hình ảnh.

Để có danh sách đầy đủ các tính năng mới, cải tiến và sửa lỗi, bạn có thể đọc RHEL 8.3 phát hành ghi chú.

Làm thế nào để tải RHEL 8.3?

Hiện tại, Red Hat Enterprise Linux 8.3 ổn định vẫn chưa chính thức được sử dụng. Phiên bản ổn định sẽ có trong những tuần tới và có thể truy cập vào tất cả các đăng ký Red Hat Enterprise Linux đang hoạt động thông qua cùng một Cổng thông tin khách hàng.

Cho đến lúc đó, nếu bạn có đăng ký RHEL đang hoạt động, bạn có thể dùng thử RHEL 8.3 beta từ Red Hat’s cổng thông tin khách hàng.

Post Comment