Review

Mobian cho PinePhone ra mắt: Hỗ trợ Linux của ‘PineTab’

FOSSBYTES TECH SIMPLIFIED LOGO

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết Mobian OS sẽ hỗ trợ nhiều thiết bị hơn nữa trong những tháng tới. Hiện tại, hình ảnh của Mobian Linux chỉ là có sẵn cho thiết bị điện thoại thông minh và máy tính bảng của PINE64, tức là PinePhone và PineTab.

Nếu bạn có máy tính bảng PineTab, bạn có thể tải xuống hình ảnh Mobian dựng sẵn mới nhất cho PineTab và cài đặt nó sau hướng dẫn chính thức.

Hệ điều hành Mobian bao gồm một tập hợp các gói Debian từ kho lưu trữ chính thức Debian Bullseye và một tập hợp nhỏ các gói từ kho lưu trữ Mobian. Nó cũng có giao diện người dùng Phosh (Phone shell) do Purism phát triển cho điện thoại Linux của riêng mình Librem 5.

Trong số các ứng dụng, Mobian cũng đã thử nghiệm danh sách các ứng dụng mà bạn có thể cài đặt bằng hệ thống quản lý gói apt. Hầu hết các ứng dụng có sẵn dưới dạng gói Debian.

Để biết danh sách đầy đủ các ứng dụng được hỗ trợ trên Mobian, hãy kiểm tra đây hoặc nếu bạn muốn biết thêm thông tin về Mobian, bạn có thể truy cập trang wiki.

This post is also available in:
Spanish Tiếng Việt Italian Indonesian

Post Comment