Internet

Đánh giá Pop! _OS 20.04: Phiên bản Ubuntu tốt nhất 2021

FOSSBYTES TECH SIMPLIFIED LOGO

Pop! _OS là một bản phân phối dựa trên Ubuntu đã trở nên phổ biến gần đây. Sau khi sử dụng rộng rãi trong ba tuần, bây giờ nó đã trở thành một trong những bản phân phối yêu thích của tôi mọi thời đại. Đây là đánh giá của tôi về cùng một.

Pop! _OS: Giao diện người dùng hiện đại

Post Comment