Internet

Cấu hình Windows để hiển thị đuôi file .xlsm, .xls khi lưu file GXD trên ExcelNhiều bạn lưu file nhưng không thấy đuổi .xlsm, .xls… như trong hướng dẫn. Video hướng dẫn chỉ vài phút, bạn sẽ thấy thật đơn giản.

Tag: đổi đuôi file excel, [vid_tags]

Xem thêm: https://blogcôngnghệ.vn/category/internet

Nguồn: https://blogcôngnghệ.vn

Post Comment