Sau giải phóng của Ubuntu 20.10 “Groovy Gorilla” vào tháng trước, các bản phân phối Linux khác được xây dựng trên Ubuntu cũng bắt đầu công bố các phiên bản…